Tổng hợp các bài hướng dẫn Lập trình vi điều khiển STM32

Danh sách Tổng hợp các bài hướng dẫn Lập trình Vi điều khiển lõi ARM STM32F103C8T6 và STM32F411 do các thành viên trong nhóm nghiên cứu ARM – STM32 thuộc Cộng đồng Kỹ thuật TAPIT thực hiện.
(còn cập nhật)

[HỌC ONLINE: LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN STM32, VI XỬ LÝ ARM CORTEX – M]

A/ Các hướng dẫn về lõi vi xử lý ARM Cortex M3/M4

 1. Phân biệt các khái niệm Processor Core, Processor và Microcontroller
 2. Cơ bản về cấu trúc và tính năng Vi xử lý ARM Cortex – Mx
 3. Chức năng, tổ chức và bản đồ không gian nhớ của Vi xử lý ARM Cortex – M
 4. Các kỹ thuật thiết kế luồng chương trình cho hệ thống nhúng

B/ Các hướng dẫn về công cụ lập trình (Các bạn có thể lựa chọn STM32CubeMX kết hợp Keil C hoặc STM32CubeIDE)

 1. Tìm hiểu về hệ sinh thái STM32Cube
 2. Hướng dẫn sử dụng STM32CubeMX và Keil C để lập trình STM32
 3. Hướng dẫn cài đặt phần mềm STM32CubeMX
 4. Hướng dẫn cài đặt phần mềm Keil C V5
 5. Hướng dẫn cài đặt package cho STM32F10x trên STM32CubeMX và Keil C
 6. Hướng dẫn cắm dây mạch nạp ST-Link V2 sang kit STM32F103
 7. Hướng dẫn cài đặt Driver cho mạch nạp ST-Link V2
 8. Hướng dẫn debug trên Keil C IDE – Debug chương trình vi điều khiển STM32F103 
 9. Hướng dẫn lập trình STM32F1 sử dụng Arduino IDE
 10. Hướng dẫn tải các ví dụ mẫu của vi điều khiển STM32
 11. STM32CubeIDE – Download and Debug code sử dụng

C/ Các hướng dẫn về lập trình ngoại vi STM32F103

 1. Lập trình GPIO nhấp nháy Led PC13 – STM32F103C8T6
 2. Quá trình thực hiện ngắt của vi điều khiển – MCU Interrupt processing
 3. Ngắt ngoài trên STM32F103C8T6
 4. Ngắt ngoài – phân biệt các chân sinh ra ngắt trên vi điều khiển STM32
 5. STM32F103 – Vấn đề ghi giá trị cho 1 chân GPIO_INPUT và GPIO_EXTI
 6. Cấu hình mức độ ưu tiên ngắt trên STM32
 7. Chức năng ADC sử dụng vi điều khiển STM32F103C8T6
 8. Đọc ADC nhiều kênh kết hợp chức năng DMA
 9. Giao tiếp UART và  các thanh ghi UART của STM32F103C8T6
 10. Giao tiếp UART Transfer Polling với CubeMX cho STM32F103C8T6
 11. Sử dụng UART Interrupt RX với Cube MX trên MCU STM32F103C8T6
 12. Xây dựng hàm ngắt nhận chuỗi kí tự cho MCU STM32F103C8T6
 13. Giao thức FTP và HTTP sử dụng STM32F103C8T6 và Module SIM800C
 14. Hướng dẫn retarget/redirect hàm printf để sử dụng cho UART trên Keil C
 15. Giao tiếp I2C trên STM32F103 với module RTC DS3231
 16. Giao tiếp STM32F103C8T6 với LCD 16×2 thông qua module I2C
 17. Giao tiếp thẻ nhớ microSD và các thao tác xử lý tệp tin
 18. Giao thức FTP sử dụng SMT32F103 và module SIM
 19. Sử dụng Independent Watchdog Timer trên MCU STM32F103C8T6
 20. Sử dụng The Window Watchdog trên MCU STM32F103C8T6
 21. Các thao tác đọc, ghi và xóa bộ nhớ Flash trên MCU STM32F103C8T6
 22. Chức năng LowPower Mode trên vi điều khiển STM32F103C8T6
 23. Giao tiếp STM32F103 với máy tính thông qua tính năng USB CDC
 24. Tính năng USB HID trên STM32F103C8T6 (bàn phím)
 25. Tính năng USB HID trên STM32F103C8T6 (chuột máy tính)
 26. Real Time Clock (RTC) trên STM32F103C8T6
 27. Giao tiếp CAN trên các board STM32F103C8T6

D/Các bài hướng dẫn lập trình ngoại vi STM32F411 (Các bạn cũng có thể tham khảo các hướng dẫn với dòng STM32F103 để làm với dòng F4)

 1. Cấu trúc khối GPIO và lập trình nhập xuất tín hiệu cơ bản với vi điều khiển STM32F4
 2. Hiểu và lập trình ngắt ngoài vi điều khiển STM32F4
 3. Đọc giá trị ADC STM32F4 | Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự – số
 4. Tìm hiểu và sử dụng của timer trên STM32F4
 5. Chống treo vi điều khiển STM32F4 sử dụng Independent Watchdog 
 6. Chống treo sử dụng Window Watchdog trên STM32F4
 7. Truyền nhận dữ liệu theo chuẩn UART trên STM32F4
 8. Tổ chức bộ nhớ Flash trên chip STM32F411VE và lập trình sử dụng Flash

E/ Chuỗi bài viết hướng dẫn Cập nhật chương trình từ xa FOTA cho vi điều khiển STM32

 1. Phần 1: Tổng quan về mô hình FOTA
 2. Phần 2: Hướng dẫn viết chương trình Bootloader
 3. Phần 3: Cấu trúc của một file chương trình Intel HEX
 4. Phần 4: Hướng dẫn viết cập nhật chương trình từ file định dạng Intel HEX
 5. Phần 5:  Cấu trúc của file chương trình ở định dạng BIN và hướng dẫn viết chương trình

F/Các kiến thức bổ trợ

 1. Các phép toán thực hiện trên bit, thanh ghi
 2. Arrow operator, toán tử mũi tên (->) trong lập trình C
 3. Quá trình thực hiện ngắt của vi điều khiển
 4. Kiểu dữ liệu sử dụng thư viện stdint.h trong C/C++
 5. Preprocessors và Macros trong chương trình C
 6. Debug sử dụng log trong lập trình nhúng
 7. Hướng dẫn thiết kế mạch vi điều khiển đơn giản

D/ Tổng hợp các project của STM32F103C8T6: Tại đây

E/ Khoá học lập trình STM32 tại Đà Nẵng: Tại đây

Xem thêm Tổng hợp hướng dẫn Internet of Things với NodeMCU ESP8266 và ESP32 tại đây.

Các bạn có thể theo dõi Fanpage Cộng đồng Kỹ thuật TAPIT để nhận được các bài chia sẻ mới nhất!

—-//—-