Chức năng, tổ chức và bản đồ không gian nhớ của Vi xử lý ARM Cortex – M

Chức năng, tổ chức và bản đồ không gian nhớ của Vi xử lý ARM Cortex – M

Bài viết này giúp các bạn nắm được những nội dung cơ bản về chức năng, tổ chức và bản đồ không gian nhớ (Memory Map) của Vi xử lý ARM Cortex – M. Một vi xử lý được sử dụng phổ biến nhất hiện nay trong hệ thống nhúng. 

Phân biệt các khái niệm Processor Core, Processor và Microcontroller trong Hệ thống nhúng

Phân biệt các khái niệm Processor Core, Processor và Microcontroller trong Hệ thống nhúng

Trong hệ thống nhúng, hiểu được các khái niệm Processor Core (lõi vi xử lý), Processor (CPU/Vi xử lý) và Microcontroller (MCU/Vi điều khiển) thật sự rất quan trọng, những từ này được sử dụng rất nhiều và sẽ dẫn đến không ít nhầm lẫn nếu chúng ta sử dụng không đúng.