Công ty TNHH Kỹ thuật TAPIT chuyên nghiên cứu, thiết kế và cung cấp giải pháp, thiết bị cho các hệ thống thu thập dữ liệu cảm biến và điều khiển từ xa ứng dụng Internet of Things; Cung cấp các khoá đào tạo kỹ thuật ngắn hạn, các module kit, thiết bị thực hành cho sinh viên và kỹ sư; Hợp tác nghiên cứu khoa học với các nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học và các doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ.