Programable Peripheral Interconnect (PPI) là chức năng nên chip Bluetooth nRF52832 cho phép một ngoại vi tự động tương tác với các ngoại vi khác sử dụng các task và event mà không cần sự can thiệp của CPU. Khai thác PPI giúp tăng tốc độ thực thi các công việc đồng thời tiết kiệm năng lượng.Continue Reading

Giao tiếp UART trên Chip Bluetooth nRF52832 hoạt động ở chế độ Full-Duplex với bộ truyền, nhận độc lập, hỗ trợ Hardware flow control, kiểm tra Parity và sử dụng 1 bit kết thúc. Mặc dù chỉ có 01 bộ UART nhưng bạn có thể cấu hình bất kỳ chân IO nào để thực hiện giao tiếp này. UART retarget printf cũng được cung cấp sẵn trong SKD mang đến sự tiện lợi người phát triển.Continue Reading

Ngoài việc lập trình GPIO theo phương pháp phổ thông như bài hướng dẫn trước đã trình bày thì chúng ta còn có thể việc làm việc với các I/O này thông qua các Task và Event được thiết kế trong khối GPIOTE của nRF52832 SoC với 8 channels. Điểm ưu việt của Event là giúp cho chúng ta phát hiện được sự kiện thay đổi ngay lập tức để có thể thực hiện các công việc tương ứng với sự kiện đó. Nếu chỉ dùng tính năng INPUT thông thường thì chúng ta chỉ có thể phát hiện khi câu lệnh đọc và kiểm tra giá trị logic được thực hiện. Continue Reading

Khối nhập xuất tín hiệu số GPIO trên chip Bluetooth nRF52832 của hãng Nordic được tổ chức bởi 1 Port với 32 chân I/O có thể truy cập điều khiển độc lập. Hai hoạt động chính của khối này là đọc tín hiệu điện áp đặt vào bên ngoài một chân của chip (INPUT) và điều khiển cho chân của chip nối nguồn hoặc nối đất (OUTPUT). Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tiếp cận những tính năng cơ bản trên dựa vào thư viện được xây dựng sẵn trong nRF52 SDK của  hãng Nordic và KeilC IDE. Continue Reading

Bluetooth mesh được xây dựng dựa trên Bluetooth Low Energy, Bluetooth mesh sử dụng trạng thái Advertisment của thiết bị BLE, các thiết bị trong mạng sẽ không kết nối với nhau như BLE truyền thống mà nó sử dụng các gói tin Advertisment và Scanning để truyền bản tin cho nhau. Bài viết này trình bày chức năng của từng  lớp trong kiến trúc một thiết bị Bluetooth tham gia mạng meshContinue Reading

SDK – Software Development Kit là một tập hợp công cụ hỗ trợ cho việc phát triển phần mềm được nhà sản xuất cung cấp. SDK chứa các API dưới dạng thư viện để sử dụng với một ngôn ngữ lập trình nào đó. SDK cũng kèm theo rất nhiều các project mẫu, tài liệu mô tả kĩ thuật để người lập trình tham khảo, khai thác và làm cơ sở cho việc phát triển sản phẩm của mình.Continue Reading

Keil C là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) rất mạnh, được sử dụng để lập trình cho nhiều thiết bị của nhiều hãng khác nhau. Bài viết này hướng dẫn cho những bạn lập trình với phần cứng nRF52832 của hãng Nordic về việc cài thêm Nordic Semiconductor nRF ARM devices Device Family Pack cho phần mềm Keil C để có thể compile được code. Continue Reading