Hướng dẫn cài đặt phần mềm STM32CubeMX

STM32CubeMX là một công cụ hỗ trợ cấu hình và sinh code cho MCU STM32. Tất cả các công việc cấu hình, nâng cấp đều được thực hiện qua giao diện đồ họa. Việc này giúp cho việc lập trình trên STM32 dễ dàng hơn, rút ngắn được thời gian nghiên cứu và phát triển. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn các bước cài dặt STM32CubeMX.

[HỌC ONLINE: LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN STM32, VI XỬ LÝ ARM CORTEX – M]

Bước 1:

Tải STM32 CubeMX tại đây.

Chọn “Get Software”

Ở mục License Agreement chọn Accept. Sau đó chọn đường dẫn thư mục lưu file và chọn Save.

Bước 2:

Giải nén file en.STM32CubeMX_v5-x-x.zip vừa tải và chạy file SetupSTM32CubeMX-5.x.x.exe

Giao diện cài đặt phần mềm CubeMX:

Tiếp theo, tick chọn “I accept the terms of this license agreement.” và nhấn Next:

Chọn địa chỉ thư mục chứa file cài đặt, nên để theo thư mục gốc được định sẵn:

Bước 3:

Nhấn Next cho các quá trình tiếp theo và chờ quá trình cài đặt hoàn tất.

Sau khi quá trình hoàn tất, nhấn Done để kết thúc việc cài đặt.

Trên đây là các bước cài đặt STM32CubeMX. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: Tổng hợp các bài hướng dẫn Lập trình vi điều khiển STM32 tại đây.

Nhóm  TAPIT ARM R&D