Khai thác tốt các tài liệu, example của nhà sản xuất sẽ giúp các bạn có thể làm chủ 1 dòng vi điều khiển mới một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
– Bước 1: Các bạn cần tìm đến trang chủ của dòng VĐK mà bạn muốn có example.
Mình ví dụ như dòng F103 thì các bạn vào đây: https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f103.html
– Bước 2: Tìm đến phần Tools & Software >> Embedded Software >> MCU & MPU Embedded Software>> STM32Cube MCU & MPU Packages và tải về.
– Bước 3: Giải nén, đọc Release Notes và sử dụng ^^.

Trên này có rất nhiều tài liệu liên quan khác đến dòng này và những dòng khác của hãng ST. Các bạn cố gắng khai thác. Chúc các bạn thành công!
Xem thêm: Tổng hợp các bài hướng dẫn Lập trình vi điều khiển STM32 tại đây.

[HỌC ONLINE: LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN STM32, VI XỬ LÝ ARM CORTEX – M]

 

Nhóm TAPIT – R&D