Internet of Things là một chủ đề rất nổi bật hiện nay có tầm quan trọng đối với kỹ thuật, xã hội và kinh tế. Các sản phẩm tiêu dùng, hàng hóa, phương tiện, thiết bị công nghiệp, thậm chí cả những vật dụng hằng ngày đều đang dần đượcContinue Reading

Khi dữ liệu được truyền nhận và lưu trữ qua Internet bằng giao thức HTTP và FTP, dữ liệu có nguy cơ bị rò rỉ hoặc được sửa đổi trái phép. Mật khẩu, khóa mã hóa, thông tin người dùng, thông tin tài khoản, siêu dữ liệu,… là những dữContinue Reading

Khi lập trình vi điều khiển, nhiều trường hợp chúng ta cần làm việc với các dữ liệu ở dạng chuỗi ký tự, ví dụ như đóng gói các dữ liệu thành một chuỗi để lưu trữ hoặc gửi đi, nhận dữ liệu, bóc tách dữ liệu từ các bảnContinue Reading

Một sản phẩm hay mẫu thử sẽ được bắt đầu từ ý tưởng, từ nhu cầu thị trường. Thiết kế phần cứng, phần mềm của sản phẩm sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như tính năng, chi phí và thời gian hoàn thiện. Giai đoạn thiết kế – thi công phần cứng và phần mềm bao gồm các việc liên quan đến chuyên môn phần cứng và các việc liên quan đến chuyên môn phần mềm và cả những việc cần phối hợp cả hai. Bài viết này sẽ trình bày 5 bước thiết kế – thi công phần cứng và phần mềm để tạo thiết bị mẫu thử (prototype) hệ thống nhúng, IoT.Continue Reading