Trong một chương trình C, tất cả các dòng lệnh bắt đầu bằng dấu #  như là #include, #define, #ifdef,… được xử lý bởi Preprocessor (bộ tiền xử lý), đây là một chương trình đặc biệt được gọi bởi Compiler (trình biên dịch). Hiểu một cách đơn giản thì bộContinue Reading

File firmware định dạng hex là một tập tin chứa nội dung chương trình cùng các thông tin chỉ dẫn với 6 loại HEX record khác nhau theo định dạng Intel HEX. Mỗi record sẽ bao gồm nhiều ký tự ASCII biểu diễn các giá trị theo mã hexadecimal. Trong quá trình FOTA, từ File Intel HEX chúng ta phải tách nội dung chương trình ra và lưu vào bộ nhớ flash của vi điều khiển theo các chỉ dẫn địa chỉ đi kèm trong file.Continue Reading

Sau khi đã xây dựng thành công Fulfilment ở phần trước và triển khai lên Cloud Functions, trong phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách liên kết Google Assistant với Fulfilment, sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình ESP8266 để kết nối Firebase Realtime Database,Continue Reading

Có nhiều cách để thiết kế luồng thực hiện chương trình cho hệ thống nhúng như: Polling, Interrupts, DMA, RTOS hoặc kết hợp các phương pháp trên lại với nhau. Bài viết này sẽ giúp các bạn làm quen với các kỹ thuật thiết kế trên và nắm được các ưu điểm, nhược điểm của mỗi kỹ thuật để có thể lựa chọn được phương pháp phù hợp cho hệ thống của mình. Continue Reading