Hướng dẫn thực hành với Module Sim SARA U201 (P3)

Với các hệ thống, thiết bị Nhúng và IoTs, yêu cầu thiết kế thường được đặt lên hàng đầu là tối ưu về kích thước và năng lượng. Mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn thực hành qua chuỗi bài viết về Module truyền nhận dữ liệu 3G/4G được đánh giá là Module hỗ trợ kết nối 2G/3G toàn cầu có kích cỡ nhỏ nhất – Module Sim SARA U201. Đến với phần 3 của chuỗi bài viết, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Module SIM SARA để kết nối Internet và thực hiện giao thức HTTP.

Các bạn theo dõi các phần trước:

Phần 1. Hướng dẫn cơ bản cho người mới bắt đầu làm việc với Module Sim SARA U201 tại đây.

Phần 2. Hướng dẫn thực hiện gọi điện và nhắn tin tại đây.

Phần 3. Hướng dẫn kết nối vào Internet và thực hiện giao thức HTTP

1. Kết nối vào Internet và thực hiện giao thức HTTP

Thực hiện các lệnh theo trình tự như sau để kết nối vào Internet và thực hiện giao thức HTTP. Ở ví dụ này, mình sử dụng phương thức GET

1.1. Kiểm tra tình trạng của GPRS

Cú pháp: AT+CGATT?<CR><LF>

1.2. Cài đặt APN cho kết nối GPRS

Cú pháp: AT+UPSD=0,1,”3gnet”<CR><LF>

1.3. Kích hoạt kết nối GPRS

Cú pháp: AT+UPSDA=0,3<CR><LF>

1.4. Cấu hình tên miền

Cú pháp: AT+UHTTP=0,1,”ipteks.tapit.vn”<CR><LF>

1.5. Cấu hình cổng port

Cú pháp: AT+UHTTP=0,5,80<CR><LF>

1.6. Sử dụng phương thức GET và lưu kết quả ở file get.ffs

Cú pháp:

AT+UHTTPC=0,1,”insert.php?device=1&lat=16.0471990&lng=108.219955&pin=80”,”get.ffs”<CR><LF>

1.7. Ngắt kết nối với Server

Cú pháp: AT+UPSDA=0,4<CR><LF>

1.8. Đọc file get.ffs để lấy các dữ liệu từ Server

Cú pháp: AT+URDFILE=”get.ffs”<CR><LF>

2. Giải thích về file “get.ffs”

2.1. File “get.ffs” là gì?

  • Đây là các file để lưu giá trị trả về khi sử dụng yêu cầu HTTP. File này được lưu trong bộ nhớ của module sim
  • Ở mục 1.6, mình không khởi tạo trước file “get.ffs” mà chỉ cần đặt tên như câu lệnh ở trên, thì các thông tin từ server sẽ tự động lưu vào đó
  • Vì vậy chúng ta có thể đọc file đó để lấy dữ liệu

2.2. Giới hạn của file này

  • Với độ dài của tên thì giới hạn kích thước là 248 ký tự

  • Với kích thước của file thì giới hạn là 19808256 byte

  • Số file tối đa lưu trữ được theo lý thuyết là 1100 file

Kết thúc phần 3, chúng ta đã có thể thực hiện kết nối vào Internet và thực hiện giao thức HTTP. Vậy là các bạn đã có thể áp dụng những câu lệnh được hướng dẫn ở trên cho đề tài của mình. Cùng đón chờ bài viết tiếp theo về “Các chế độ tiết kiệm năng lượng trên Module Sim SARA U201” tại Fanapge của Cộng đồng Kỹ thuật TAPIT nhé! 

Chúc các bạn thành công!

Nhóm thực tập sinh ES Kids tại Cộng đồng Kỹ thuật TAPIT

Ngô Nguyên Bảo Trân

Tìm hiểu thêm:
Fanpage Cộng đồng Kỹ thuật TAPIT: TAPIT – Learning, Research and Sharing Community