Ngữ cảnh, kịch bản nhà thông minh trong thử nghiệm với nền tảng điện toán đám mây

Để đảm bảo có cơ sở tốt giúp đánh giá hai nền tảng điện toán đám mây IoT theo bộ tiêu chí đã đề xuất, đòi hỏi phải thiết kế hệ thống nhà thông minh với các ngữ cảnh đa dạng tính năng, mỗi ngữ cảnh được sử dụng để đánh giá được ít nhất 1 tiêu chí trong bộ tiêu chí đề xuất. Hệ thống nhà thông minh được xây dựng bao gồm các ngữ cảnh được gắn nhãn từ N1 đến N7 như sau:

  • N1: Giám sát các giá trị thông số môi trường bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm, khí gas và thu thập định kỳ mỗi 5 giây để cập nhật đến giao diện người dùng cuối.
  • N2: Hỗ trợ tính năng phát hiện có người để cảnh báo trộm, có thể cấu hình từ xa qua giao diện website để kích hoạt khi cần hoặc vô hiệu hóa tính năng này.
  • N3: Trong trường hợp tính năng chống trộm được kích hoạt, nếu phát hiện có người hoặc đối tượng lạ sẽ thực hiện báo động âm thanh và gửi cảnh báo đến người dùng.
  • N4: Hỗ trợ tính năng báo động âm thanh và gửi cảnh báo đến người dùng nếu khí gas vượt ngưỡng, có thể cấu hình ngưỡng từ xa qua giao diện website.
  • N5: Giám sát trạng thái các thiết bị điện trong nhà.
  • N6: Hỗ trợ tính năng điều khiển các thiết bị điện trong nhà bằng 2 phương pháp: tại chỗ qua công tắc cảm ứng hoặc từ xa qua giao diện website.
  • N7: Hỗ trợ cảnh báo qua giao diện website nếu thiết bị gặp sự cố mất kết nối đột ngột đến nền tảng đám mây.

Ngoài ra có một số tính năng khác cũng được tích hợp giúp đa dạng hóa trải nghiệm  hệ thống nhà thông minh nhưng không dùng để đánh giá tiêu chí như:

  • Toàn bộ thông số hệ thống sẽ được hiển thị trên màn hình cảm ứng HMI được gắn trong nhà phục vụ giám sát hệ thống tại chỗ.
  • Khi bị mất kết nối WiFi sẽ cho phép cấu hình WiFi từ xa thông qua điện thoại hoặc máy tính sử dụng tính năng Access Point của vi điều khiển.
  • Tích hợp trợ lý ảo giọng nói có thể truy vấn trạng thái, điều khiển thiết bị từ xa qua giọng nói.

Mỗi ngữ cảnh từ N1 đến N7 sẽ được sử dụng để phân tích, đánh giá 2 nền tảng IoT theo các tiêu chí từ T1 đến T8 được sắp xếp ở Bảng 1:

Bảng 1: Ánh xạ tiêu chí đánh giá và kịch bản nhà thông minh

Tìm hiểu thêm:
Fanpage Cộng đồng Kỹ thuật TAPIT: TAPIT – Learning, Research and Sharing Community

Chuỗi bài viết được thực hiện và chia sẻ bởi LCV.Khải và Các nhóm nghiên cứu tại Cộng đồng Kỹ thuật TAPIT
Chúc các bạn thành công!