Khi lập trình vi điều khiển, nhiều trường hợp chúng ta cần làm việc với các dữ liệu ở dạng chuỗi ký tự, ví dụ như đóng gói các dữ liệu thành một chuỗi để lưu trữ hoặc gửi đi, nhận dữ liệu, bóc tách dữ liệu từ các bảnContinue Reading

Khi lập trình vi điều khiển, nhiều trường hợp chúng ta cần làm việc với các dữ liệu ở dạng chuỗi ký tự, ví dụ như đóng gói các dữ liệu thành một chuỗi để lưu trữ hoặc gửi đi, nhận dữ liệu, bóc tách dữ liệu từ các bảnContinue Reading

Khi lập trình vi điều khiển, nhiều trường hợp chúng ta cần làm việc với các dữ liệu ở dạng chuỗi ký tự, ví dụ như đóng gói các dữ liệu thành một chuỗi để lưu trữ hoặc gửi đi, nhận dữ liệu, bóc tách dữ liệu từ các bảnContinue Reading

Phần 1. Tổng quan vấn đề bảo mật trên các hệ thống IoT Bảo mật hệ thống IoT đang là chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các nhà nghiên cứu và phát triển hiện nay. Qua nhiều sự kiện tấn công xảy ra với các hệ thốngContinue Reading

Công suất và năng lượng tiêu thụ của MCU ảnh hưởng đến các quyết định thiết kế về nguồn, thời gian sử dụng pin, và kể cả nhiệt độ hoạt động trong các ứng dụng nhúng. Nhất là khi đối mặt với các ứng dụng được cung cấp năng lượngContinue Reading

Bên cạnh các đánh giá liên quan đến chiếm dụng tài nguyên bộ nhớ, độ tin cậy – tỉ lệ cập nhật thành công thì thời gian thực hiện cập nhật chương trình từ xa cũng là một tiêu chí quan trọng cần thử nghiệm và đánh giá trong nghiên cứu này.  Khối DWT (Data Watch and Trace) bên trong vi xử lý ARM Cortex – M được sử dụng để đếm số clock cycles của vi xử lý khi thực hiện cả quá trình cập nhật chương trình từ xa và các quá trình thành phần. Ba chương trình ứng dụng với kích cỡ lần lượt là 15KByte, 30KByte và 60KByte. Mỗi chương trình được biên dịch tạo thành 1 tập tin dạng HEX và một tập tin dạng BIN. Thử nghiệm cập nhật chương trình 100 lần với mỗi tập tin.Continue Reading

Sau khi hoàn thành thiết kế phần cứng và hoàn thành chương trình thực nghiệm sử dụng thư viện cập nhật chương trình từ xa thì tỉ lệ cập nhật chương trình đã được kiểm thử với 03 chương trình ứng dụng với 03 kích cỡ khác nhau là 15KByte, 30KByte và 60KByte. Mỗi chương trình được biên dịch và tạo thành 1 tập tin dạng Hex và 1 tập tin dạng Bin. Mỗi tập tin được thử nghiệm 100 lần và cho kết quả tỉ lệ cập nhật thành công là 100%. Kết quả này cho thấy độ tin cậy của thư viện xây dựng được trong việc cập nhật thành công là rất cao, có thể áp dụng thực tế được.Continue Reading

Với tính năng cập nhật chương trình từ xa, có những tiêu chí mà nhóm nghiên cứu đã quan tâm và thực hiện đánh gia bao gồm: tiêu chí thứ nhất là việc chiếm tài nguyên bộ nhớ khi triển khai tính năng OTA; tiêu chí thứ hai là tỉ lệ thành công khi thực hiện OTA, độ tin cậy khi thực hiện OTA; tiêu chí thứ ba là thời gian thực hiện quá trình OTA. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày về tiêu chính đầu tiên một cách cụ thể. Continue Reading