Thư viện cập nhật chương trình từ xa đã được nhóm nghiên cứu thực hiện hoàn thiện kèm với phần cứng và chương trình ứng dụng mẫu để có thể thử nghiệm và đánh giá kết quả. Kết quả nhóm nghiên cứu thực hiện đã tạo ra các sản phẩm cụ thể về phần cứng và phần mềm được trình bày trong bài viết này. Continue Reading

Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ và đặc biệt là xu thế vạn vận kết nối Internet, ngày càng nhiều thiết bị nhúng kết nối vào Internet được sử dụng khắp nơi trên thế giới trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới áp lực của sự phát triển, các thiết bị sau khi đưa vào sử dụng thì mới phát hiện các lỗi hay cần nâng cấp thêm để bổ sung, tối ưu các tính năng. Trong đó, nhiều thiết bị được lắp đặt sử dụng tại những nơi mà con người hay đội ngũ kỹ thuật khó có thể tiếp cận được, điều nay dẫn đến những khó khăn trong quá trình thay đổi chương trình chạy trên thiết bị. Trong chuỗi bài viết này nhóm nghiên cứu sẽ chia sẻ các yếu tố kỹ thuật liên quan đến quá trình cập nhật từ xa cho thiết bị nhúng. Từ đó, thực nghiệm cập nhật chương trình từ xa, xây dựng thử nghiệm và đánh giá thư viện chương trình cập nhật từ xa trên mô hình cụ thể.Continue Reading

Nội dung các phần trước đã trình bày cơ sở lý thuyết về cập nhật chương trình từ xa và nền tảng phần cứng thực nghiệm. Trong bài viết này, mình sẽ thiết lập một số tiêu chí thiết kế quan trọng cho tính năng này và lựa chọn phương pháp cập nhật chương trình từ xa phù hợp để làm thực nghiệm cho vi điều khiển STM32 lõi ARM Cortex M3/4.Continue Reading

Để thiết lập kết nối thiết bị với máy chủ FTP chứa tập tin firmware, người thiết kế cần kiểm tra hoạt động của module SIM 3G/4G, mở kết nối TCP/IP cho module SIM để module có thể truy cập Internet, từ đó thông qua các thông tin của máy chủ để thiết lập kết nối FTP và tải tập tin. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bước cơ bản cho quá trình kết nối thiết bị với máy chủ để phụ vụ cho quá trình tải và kiểm tra tính toàn vẹn của tập tin trước khi thay thế chương trình ứng dụng sẽ thực thi tại thiết bị. Continue Reading

Yêu cầu sản phẩm trên thị trường các thiết bị Nhúng có kết nối Internet đang thay đổi nhanh hơn yêu cầu đối với các sản phẩm truyền thống. Ngoài ra, mạng 3G/4G được áp dụng rộng rãi và đang phát triển. Các áp lực về thời gian để tiếp cận thị trường nhanh hơn, có khả năng ảnh hưởng đến thời gian thử nghiệm của sản phẩm. Vì những lý do này, việc nâng cấp firmware có thể tăng thêm giá trị đáng kể cho các sản phẩm bằng cách cho phép các nhà phát triển nâng cao chức năng sản phẩm theo thời gian và triển khai sửa lỗi sau khi sản phẩm được triển khai.Với mục tiêu nghiên cứu và chia sẻ các kiến thức và thực nghiệm về nhật chương trình từ xa cho các thiết bị nhúng kết nối Internet, nhóm nghiên cứu tại Cộng đồng Kỹ thuật TAPIT rút ra những kết luận và một số hướng phát triển tiếp theo.Continue Reading

Tải tập tin Firmware chương trình và ghi chương trình vào bộ nhớ Flash là hai bước quan trọng cần được thiết kế kỹ  trong ứng dụng cập nhật chương trình từ xa FOTA. Trong bài viết này, mình chia sẻ thiết kế thực tế mà mình đã thực hiện và thử nghiệm thành công. Continue Reading

ARM cung cấp hàm NVIC_SystemReset() để thực hiện khởi động lại vi xử lý. Trong ứng dụng cập nhật chương trình từ xa, hàm này sẽ được gọi tại chương trình ứng dụng khi phát hiện một phiên bản chương trình mới và tại chương trình OTA khi thực hiện xong quá trình OTA. Sau khi hàm NVIC_SystemReset() được thực thi thì vi xử lý sẽ khởi động lại và thực hiện chương trình Bootloader. Trong bài viết này, mình sẽ trình bày cho các bạn về thiết kế Bootloader cho vi điều khiển STM32 trong ứng dụng cập nhật chương trình từ xa theo thiết kế thực tế mà mình đã thực hiện.Continue Reading

Các tính năng bootloader hay cập nhật chương trình từ xa (FOTA) cần áp dụng “in-application programming”. Khi đó, firmware của thiết bị không được nạp trực tiếp qua các chuẩn nạp chương trình như JTAG/SWD. Firmware có thể được truyền trực tiếp từ phần mềm máy tính hoặc qua môi trường internet xuống thiết bị, các chuẩn giao tiếp phổ biến được sử dụng ở vi điều khiển nhận dữ liệu tập tin firmware là UART hoặc USB,… Việc không sử dụng một chuẩn nạp chương trình chính thống được tích hợp sẵn và tập tin firmware có thể đi qua nhiều quá trình/ môi trường khác nhau như qua phần mềm máy tính, qua Internet…vv…có thể làm xuất hiện lỗi. Vì vậy để đảm bảo độ tin cậy cho firmware trước khi ghi vào bộ nhớ Flash của vi điều khiển và thực thi nó như một chương trình chính thì việc kiểm tra lỗi tập tin là một công đoạn quan trọng cần thực hiện. Continue Reading