Quá trình biên dịch một chương trình C/C++

Quá trình biên dịch một chương trình C/C++

Quy trình dịch là quá trình chuyển đổi từ ngôn ngữ bậc cao (C/C++, Pascal, Java, C#…) sang ngôn ngữ đích (ngôn ngữ máy) để máy tính có thể hiểu và thực thi. Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ dạng biên dịch. Chương trình được viết bằng C muốn chạy được trên máy tính phải trải qua một quá trình biên dịch để chuyển đổi từ dạng mã nguồn sang chương trình dạng mã thực thi. Quá trình biên dịch C sẽ được trình bày trong bài chia sẻ này.

Hệ điều hành RTOS

Hệ điều hành RTOS

Khi chúng ta nghe thấy ai đó nhắc tới hệ điều hành (Operating System – OS) thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới chiếc máy tính chạy Windows XP, Windows 7, Windows 8 hay chạy một distro Linux và Android hoặc iOS cho điện thoại. Chúng ta biết đến hệ điều hành chủ yếu là dành cho máy tính. Tuy nhiên trong thực tế, có rất nhiều thiết bị điện tử có chạy một dạng hệ điều hành rút gọn bên trong nó. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều loại hệ điều hành được thiết kế cho vi điều khiển. Trong số chúng có một số thuộc họ Hệ điều hành thời gian thực (Real Time Operating System – RTOS), cụm từ thời gian thực ở đây chỉ ra rằng thời gian phản hồi của hệ thống là rất nhanh.