Cài đặt và truy cập Raspberry thông qua Remote Desktop Connection

      Sau khi các bạn tiến hành cài đặt Raspbian xong cho Raspberry Pi thì ta được

      Các bạn vào mục Wifi kết nối với Wifi của bạn hay cắm Ethernet vào sau đó tiến hành cài đặt

Tiến hành nâng cấp software cho Raspberry

      Vào Terminal các bạn gõ như sau:

sudo apt-get update

      Và:

sudo apt-get upgrade

      Các bạn chọn Y (Yes – Nhấn Y enter)

      Phần này sẽ cài đặt khá lâu nên các bạn hãy đợi.

Cài đặt xrdp

Các bạn vào Start -> Preferences -> Raspberry Pi Configuration

      Bật Enable SSH ở thanh Interfaces sau đó click OK

      Tiếp theo các bạn tạo username + password riêng để mình connect tới Raspberry Pi (mặc định username của Raspberry là root)

  • Đổi password của root trước

sudo passwd root

      Các bạn nhập mật khẩu mới của mình + nhấn Enter 2 lần (mật khẩu sẽ không hiện lên trong Terminal)

      Các bạn có thể tạo 1 username mới tương tự:

sudo passwd username           (username là tên đăng nhập vào Raspberry Pi mà các bạn sau này sẽ sử dụng ngoài username root ra)

  • Cài đặt xrdp

sudo apt-get install xrdp

      Ở đây mình đã cài đặt rồi.

      Sau đó các bạn reboot lại Raspberry Pi bằng lệnh: reboot

  • Xác định IP của Raspberry để mình connect vào

      Vào lại Teminal gõ:

ifconfig

      Chú ý chỗ wlan0 có ghi:

inet addr: 192.168.100.32 đây là IP để các bạn connect vào Raspberry Pi

      Hoặc 1 cách khác để chuột vào biểu tượng Wifi trên thanh công cụ

  • Tiến hành kết nối giữa máy tính với Raspberry Pi

      Trên máy tính nhấn: Windows + R à gõ vào mstsc  à Nhấn OK

      Nó sẽ hiện

      Các bạn nhập IP của Raspberry Pi vào

      Trước ghi Connect các bạn có thể chỉnh màn hình hiển thị của Raspberry Pi bằng cách:

      Show Options -> Thanh Display -> Tùy chọn màn hình hiển thị cho dễ sử dụng

      Sau đó nhấn Connect

      Ở đây username là username của Raspberry Pi các bạn đặt hồi nãy và password tương ứng với nó

Sau khi nhập vào nhấn OK (module vẫn để là sesman-Xvnc)

      Đến đây nếu Load xong vào được màn hình của Raspberry Pi thì đã thành công

      Nếu không Load vào không được chúng ta quay lại cài đặt thêm cho Raspberry

  • Cài đặt VNC cho Raspberry

Vào Terminal gõ:

sudo apt-get install tightvncserver

      Sau khi cài đặt xong gõ tiếp

tightvncserver

      Thế là xong, các bạn vào lại trên máy tính như ở trên. Sau này các bạn chỉ cần cấp nguồn vào đợi cho Raspberry khởi động là sử dụng ngay trên máy tính của mình.

      Trên đây là toàn bộ hướng dẫn cách kết nối Raspberry Pi với Laptop, cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Nguồn: Sưu tập

NGUYỄN THÁI THIÊN!