Tháng 11 năm 2017, Nhóm TAPIT R&D đã tổ chức thành công buổi Workshop đầu tiên với chủ đề Internet of Things để giới thiệu đến các bạn sinh viên những platform phần cứng và phần mềm phổ biến trong lĩnh vực này như ESP8266, Raspberry Pi, Amazon Alexa, OpenHAB, ThingSpeak, Blynk, MQTT. Với mong muốn tiếp tục chia sẻ và kết nối những bạn sinh viên kỹ thuật có niềm đam mê với Internet of Things, năm nay đội ngũ TAPIT R&D tổ chức buổi WORKSHOP ON INTERNET OF THINGS – 2018 với những đề tài chất lượng cao như Internet of Things and Voice Assistants: Google and Alexa; Power Line Communication in IoT-systems và Implementation of IoTs & Computer Vision in People Counting System được chia sẻ bởi những speaker kinh nghiệm.Continue Reading

Bài viết này sẽ là về kết nối FTP giữa STM32F103C8T6 với máy chủ (server). Trong bài viết các bạn sẽ được hướng dẫn cách để upload file .txt đã tạo lên server hoặc download file .txt trên server về thông qua tập lệnh AT. Giao thức FTP (File Transfer Protocol) NgheContinue Reading

Đa số các project thực hiện trên STM32 khi trao đổi dữ liệu với máy tính hoặc các thiết bị khác thường sử dụng chức năng UART (Universal asynchronous receiver transmitter), tuy nhiên để thực hiện chức năng này bạn sẽ tốn 2 chân TX và RX trên chip STM32. Đồng thời UART không phải là chuẩn truyền thông nên muốn giao tiếp UART cần phải kết hợp với các IC giao tiếp như CH340 để tạo thành các chuẩn giao tiếp RS232,… Vì vậy để giảm thiểu chi phí phần cứng cũng như đơn giản hóa việc truyền/nhận dữ liệu giữa STM32 với máy tính, bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng tính năng USB CDC (Communication Device Class) trên chip STM32F103C8T6.Continue Reading

Bài viết này trình bày về tính năng USB Human Interface Device (USB HID) trên MCU STM32F103C8T6 với việc giả lập MCU thành chuột máy tính với 4 nút nhấn (nút click phải, nút click trái, nút di chuyển xuống, nút di chuyển qua phải). Trước khi bắt đầu project, chúng ta hãy cùng tìm hiểu USB là gì rồi mới đến cách thực hiện chức năng USB HID trên STM32F103C8T6.Continue Reading