X-CUBE-AI: Gói phần mềm AI cho STM32CubeMX

X-CUBE-AI là gói phần mềm mở rộng thuộc hệ sinh thái STM32Cube. AI được thiết kế để tích hợp vào STM32CubeMX với tính năng chính là tự động chuyển đổi mô hình trí tuệ nhân tạo đã được huấn luyện trước để tạo thành thư viện code được thêm sẵn vào project STM32. Các bạn chỉ cần gọi sử dụng các hàm (API) từ thư viện vào chương trình chính của vi điều khiển để thực thi. Bên cạnh đó, gói phần mềm mở rộng X-CUBE-AI cũng bao gồm tính năng xác thực các mô hình mạng nơ-ron nhân tạo trên cả máy tính và vi điều khiển STM32, cũng như đo lường các thông số hiệu suất trên các thiết bị STM32 từ phần mềm mà không cần người phát triển phải tích hợp thêm các mã chương trình chạy trên vi điều khiển để đo lường một cách thủ công.

Để hiểu rõ về giải pháp của ST giúp triển khai mạng Nơ-ron nhân tạo trên STM32, các bạn đọc bài viết chia sẻ của TAPIT tại đây.

Các tính năng của X-CUBE-AI

  • Tạo thư viện từ các mô hình mạng Nơ-ron nhân tạo được huấn luyện trước cho STM32 một cách tối ưu.
  • Hỗ trợ nhiều framwork Deep Learning khác nhau như Keras và TensorFlow Lite, đồng thời hỗ trợ cho tất cả các framework có thể xuất sang định dạng chuẩn ONNX như PyTorch, Microsoft Cognitive Toolkit, MATLAB …vv…
  • Hỗ trợ các mô hình mạng 8-bit (thay vì full-precision 32 bit) từ Keras, TensorFlow.
  • Hỗ trợ sử dụng các mạng lớn bằng cách lưu trữ trọng số tại bộ nhớ Flash ngoại và activation được lưu tại RAM ngoại.
  • Khả năng kế thừa, nâng cấp dễ dàng trên các dòng vi điều khiển STM32 khác nhau nhờ nằm trong hệ sinh thái STM32Cube. 
  • Miễn phí và thân thiện với người sử dụng.

Tìm hiểu thêm về hệ sinh sinh thái STM32Cube tại đây.

Tổng hợp các bài hướng dẫn Lập trình vi điều khiển STM32
[HỌC ONLINE: LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN STM32, VI XỬ LÝ ARM CORTEX – M]
Fanpage Cộng đồng Kỹ thuật TAPIT: TAPIT – Learning, Research and Sharing Community

Chúc các bạn thành công!
Thuong Nguyen

Tài liệu tham khảo: AI expansion pack for STM32CubeMX, STMicroelectronics.