Hướng dẫn kiểm tra Broker Mosquitto sau khi cài đặt

Sau khi đã cài đặt và bật Broker Mosquitto trên máy tính Windows theo hướng dẫn trước, thì các bạn kiểm tra xem Broker đã hoạt động chưa bằng cách pub/sub dữ liệu 1 topic thông qua Command Promp hoặc PowerShell theo hướng dẫn sau đây. 

Vào thư mục cài đặt Mosquitto:

Tại cửa sổ này, các bạn nhấn tổ hợp phím: Shift + chuột phải, chọn Open command window here. Lặp lại bước trên thêm một lần nữa ta được 2 cửa sổ lệnh.

Lưu ý: đối với Windows phiên bản mới đã chuyển từ Cmd sang PowerShell, thay vì  chọn Open command window here thì chúng ta chọn Open PowerShell windows here.

Nếu mở bằng cửa sổ Cmd:
  + Tại cửa sổ lệnh 1: gõ mosquitto_sub.exe -t /test  (Subscribe topic “/test”)
  + Tại cửa sổ lệnh 2: gõ mosquitto_pub.exe -t /test -m TAPIT(Public message TAPIT đến topic “/test”)
Nếu trên cửa sổ lệnh 1 có hiện nội dung TAPIT thì Broker Mosquitto đã hoạt động. 

Nếu mở bằng cửa sổ PowerShell:
  + Tại cửa sổ lệnh 1: gõ .\mosquitto_sub.exe -t /test
  + Tại cửa sổ lệnh 2: gõ .\mosquitto_pub.exe -t /test -m TAPIT
Nếu trên cửa sổ lệnh 1 có hiện nội dung TAPIT thì Broker Mosquitto đã hoạt động. 

Chúc các bạn thành công!
Xem thêm:  Tổng hợp hướng dẫn Internet of Things với NodeMCU ESP8266 và ESP32

Nhóm TAPIT IoTs