Hướng dẫn cài đặt Broker Mosquitto trên Windows

Mosquitto là một MQTT Broker mã nguồn mở cho phép thiết bị truyền nhận dữ liệu theo giao thức MQTT versions 3.1 và 3.1.1 – Một giao thức nhanh, nhẹ theo mô hình publish/subscribe được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực Internet of Things. Bài viết này cung cấp các hướng dẫn để các bạn có thể cài đặt được Mosquitto Broker trên máy tính Windows.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOSQUITTO BROKER 1.5.2 TRÊN WINDOWS

Truy cập vào website: https://mosquitto.org/download/ và download phiên bản dành cho win32 hoặc win64, trong ảnh là phiên bản 1.5.2.

Chạy file mosquitto-1.5.2-install-windows-xexe hoặc mosquitto-1.5.2-install-windows-x32.exe, Sau đó click Next

Tại cửa sổ này, ta dùng trình duyệt web mở link OpenSSL bên dưới:

Sau đó bấm Next để tiếp tục cài đặt Mosquitto cho đến khi Finish.

Quay lại cửa sổ trình duyệt OpenSSL tại địa chỉ http://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html  mà ta đã mở lên, các bạn download Win64 OpenSSL v1.1.0i Light hoặc Win32 OpenSSL v1.1.0i Light tùy nền tảng máy tính.

Tiến hành cài đặt bình thường, nhấn Next cho đến khi hiện task Select Additional Tasks, chọn The OpenSSL binaries (/bin) directory.  Sau đó nhấn Next Install

Sau khi cài đặt xong, vào thư mục cài đặt OpenSSL (mặc định là C:\OpenSSL-Win64 (hoặc C:\OpenSSL-Win32)) ta sẽ có được 2 file libcrypto-1_1-x64.dll libssl-1_1-x64.dll (hoặc libcrypto-1_1-x32.dll libssl-1_1-x32.dll), copy 2 file này vào thư mục cài đặt Mosquitto (mặc định là C:\Program Files\mosquito hoặc C:\Program Files (x86)\mosquito).

Sau khi cài đặt xong, các bạn mở cửa sổ Command Promt và gõ lệnh sau để bật mosquitto:

“C:\Program Files\mosquitto\mosquitto” -v và bấm Enter.

Nếu cài đặt thành công mosquitto sẽ thực thi và không hiện thông báo lỗi, ngược lại nếu thiếu file sẽ bị báo thiếu file như hình trên. Ví dụ trong trong hình trên mosquito báo đang bị thiếu file VCRUNTIME140.dll. Để khắc phục tình trạng đó chỉ cần search tên file .ddl bị thiếu trên google và tải về sau đó copy vào thư mục cài đặt mosquito và thực thi lại là không còn hiện thông báo lỗi. Kết quả thành công như sau:

Chúc các bạn thành công!
Các bài viết hướng dẫn sử dụng Broker này để kết nối và truyền nhận với thiết bị NodeMCU ESP8266 cho các ứng dụng IoTs đang được tiếp tục cập nhật, các bạn có thể theo dõi Fanpage của cộng đồng TAPIT để nhận thông báo khi có bài viết mới.
Xem thêm:  Tổng hợp hướng dẫn Internet of Things với NodeMCU ESP8266 và ESP32

Nhóm TAPIT IoTs