Dịch vụ Cloud Pub/Sub – Mô hình hoạt động và các dịch vụ liên kết.

Dịch vụ Cloud Pub/Sub là dịch vụ nhắn tin không đồng bộ cung cấp độ tin cậy cao và khả năng mở rộng. Dịch vụ được xây dựng dựa trên thành phần cơ sở hạ tầng cốt lõi của Google Cloud Platform (GCP) mà nhiều sản phẩm của GCP đã sử dụng trong hơn một thập kỷ qua. Dịch vụ hoạt động theo cơ chế xuất bản/đăng ký (publish/subscribe), phía gửi và phía nhận được tách biệt với nhau và được quản lý, phân phối bởi Cloud Pub/Sub [1]. Các thành phần trong hệ thống Pub/Sub và luồng dữ liệu được mô tả trong Hình 1:

Hình 1: Mô hình hoạt động của dịch vụ Cloud Pub/Sub (Nguồn: GCP)

Mô hình hoạt động của dịch vụ Cloud Pub/Sub:

  1. Publisher tạo một chủ đề (topic) và gửi tin nhắn (message) đến chủ đề đó.
  2. Message sau khi publish sẽ được lưu trữ lại cho đến khi nhận được gói tin xác nhận (Acknowledgement) từ một subscriber bất kỳ đã tiêu thụ tin nhắn.
  3. Pub/Sub chuyển tiếp tin nhắn đến tất cả các subscription của chủ đề.
  4. Subscriber có thể nhận được tin nhắn từ Pub/Sub thông qua phương thức Pull hoặc Push.
  5. Subscriber gửi một gói tin xác nhận đến Pub/Sub cho mỗi tin nhắn nhận được.
  6. Dịch vụ Pub/Sub xóa các tin nhắn đã xác nhận khỏi hàng đợi tin nhắn của subscription.

Hình 2: Các dịch vụ có thể kết nối với Cloud Pub/Sub (Nguồn: GCP)

Tìm hiểu thêm:
Fanpage Cộng đồng Kỹ thuật TAPIT: TAPIT – Learning, Research and Sharing Community

Chuỗi bài viết được thực hiện và chia sẻ bởi LCV.Khải và Các nhóm nghiên cứu tại Cộng đồng Kỹ thuật TAPIT
Chúc các bạn thành công!

[1] GCP (2020), “Cloud Pub/Sub Documentation – Pub/Sub message flow”,  https://cloud.google.com/pubsub/docs/overview.