Cuộc thi sinh viên NCKH thành phố Đà Nẵng năm 2017

Cuộc thi sinh viên NCKH thành phố Đà Nẵng năm 2017 “Khơi nguồn ý tưởng – Chìa khóa thành công”
Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2017 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) được tổ chức nhằm thúc đẩy tinh thần nghiên cứu khoa học và phong trào sáng tạo của sinh viên các trường đại học, cao đẳng,
trung cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.
Tạo nguồn ý tưởng có chất lượng, có tính mới, tính ứng dụng và khả thi để giới thiệu cho các vườn ươm doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
Phát triển, bồi dưỡng và hỗ trợ hiện thực hóa các sản phẩm công nghệ của sinh viên để phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần thực hiện chủ trương của thành phố, xây dựng Đà Nẵng thành một thành phố thông minh.
Tìm kiếm các giải pháp xây dựng thành phố 4 an.
Thông tin chi tiết :
Kế hoạch : https://goo.gl/8slPPl
Thể lệ : https://goo.gl/2CGXhy
Yêu cầu các sinh viên/nhóm sinh viên nộp phiếu đề xuất về cho Ban học tập trước ngày 12/6/2017 tổng hợp và gửi lên cấp trên.
BCH Đoàn trường sẽ xét duyệt các đề tài vào ngày 13-14/6 để kịp gửi lên Ban tổ chức ở Thành Đoàn.