Khi thực hiện một dự án IoT sử dụng công nghệ mạng truyền thông không LoRa theo tiêu chuẩn LoRaWAN, chúng ta thường sử dụng LoRaWAN Server The Things Network (TTN) do tính miễn phí và giao diện dễ dàng sử dụng của nó. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn chuyển dữ liệu Payload từ TTN sang một Cloud Database khác như Firebase Realtime Database của Google để sử dụng cho các Application như Web hoặc ứng dụng Android, iOS,…Continue Reading

Hiện nay, các project Internet of Things sử dụng NodeMCU (ESP8266) để kết nối, tương tác với nền tảng Firebase Realtime Database (FRD) trở nên rất phổ biến vì tính tiện lợi của cơ sở dữ liệu này là điều không cần bàn cãi. Thư viện được sử dụng nhiềuContinue Reading

Ở bài viết này các bạn sẽ được thực hành những lý thuyết được nêu ở bài “Tìm hiểu về định dạng của một số gói tin MQTT” để có thể nắm rõ về mô hình publish/subscribe giữa các Client trong giao thức MQTT, cũng như định dạng của một số gói tin MQTT.Continue Reading

Một Client có thể đóng vai trò là một Publisher khi thực hiện publish một gói tin hoặc là một Subscriber khi thực hiện subscribe một Topic. Các Client muốn thực hiện publish hoặc subscribe thì phải thực hiện các bước sau: Thiết lập kết nối TCP đến máy chủ có chứa Broker, thiết lập kết nối đến Broker bằng cách gửi gói tin CONNECT, đợi gói tin phản hồi CONNACK từ Broker để kiểm tra kết nối được thiết lập thành công hay thất bại, nếu kết nối thành công, Client có thể gửi gói tin PUBLISH hoặc SUBSCRIBE đến một Topic tại Broker.Continue Reading