Yêu cầu sản phẩm trên thị trường các thiết bị Nhúng có kết nối Internet đang thay đổi nhanh hơn yêu cầu đối với các sản phẩm truyền thống. Ngoài ra, mạng 3G/4G được áp dụng rộng rãi và đang phát triển. Các áp lực về thời gian để tiếp cận thị trường nhanh hơn, có khả năng ảnh hưởng đến thời gian thử nghiệm của sản phẩm. Vì những lý do này, việc nâng cấp firmware có thể tăng thêm giá trị đáng kể cho các sản phẩm bằng cách cho phép các nhà phát triển nâng cao chức năng sản phẩm theo thời gian và triển khai sửa lỗi sau khi sản phẩm được triển khai.Với mục tiêu nghiên cứu và chia sẻ các kiến thức và thực nghiệm về nhật chương trình từ xa cho các thiết bị nhúng kết nối Internet, nhóm nghiên cứu tại Cộng đồng Kỹ thuật TAPIT rút ra những kết luận và một số hướng phát triển tiếp theo.Continue Reading

Ngày nay, các thiết bị 4G có mặt ở hầu hết mọi nơi và chi phí giá thành cũng không cao, tính khả dụng rộng rãi như vậy làm cho nó trở thành lựa chọn ưu tiên trong vai trò kết nối vào Internet của các thiết bị nhúng/thiết bị IoT, nhất là đối với các thiết bị có tính di động và các thiết bị được lắp tại những nơi không có sóng  WiFi hoặc khó triển khai dây dẫn Ethernet.Continue Reading

Tải tập tin Firmware chương trình và ghi chương trình vào bộ nhớ Flash là hai bước quan trọng cần được thiết kế kỹ  trong ứng dụng cập nhật chương trình từ xa FOTA. Trong bài viết này, mình chia sẻ thiết kế thực tế mà mình đã thực hiện và thử nghiệm thành công. Continue Reading

ARM cung cấp hàm NVIC_SystemReset() để thực hiện khởi động lại vi xử lý. Trong ứng dụng cập nhật chương trình từ xa, hàm này sẽ được gọi tại chương trình ứng dụng khi phát hiện một phiên bản chương trình mới và tại chương trình OTA khi thực hiện xong quá trình OTA. Sau khi hàm NVIC_SystemReset() được thực thi thì vi xử lý sẽ khởi động lại và thực hiện chương trình Bootloader. Trong bài viết này, mình sẽ trình bày cho các bạn về thiết kế Bootloader cho vi điều khiển STM32 trong ứng dụng cập nhật chương trình từ xa theo thiết kế thực tế mà mình đã thực hiện.Continue Reading

Trong số các dịch vụ IoT mà AWS cung cấp, dịch vụ đóng vai trò trung tâm và cốt lõi nhất là dịch vụ AWS IoT Core với nhiệm vụ cung cấp cách thức (địa chỉ broker, giao thức, phương thức bảo mật) để các thiết bị trong hệ thống IoT có thể kết nối đến AWS, ngoài ra AWS IoT Core cũng là điểm đầu cuối để các dịch vụ đám mây khác có thể dễ dàng tương tác với dữ liệu hệ thống.Continue Reading

Việc ra quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ nào trên nền tảng đám mây để hệ thống đạt hiệu quả thực tế tốt nhất sẽ phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể và thiết kế ban đầu của hệ thống. Nhóm nghiên cứu đề xuất thiết kế luồng dữ liệu cho 3 loại gói tin chính trong tổng số 6 loại gói tin đã phân loại để thực hiện so sánh đánh giá là: dữ liệu cảm biến, dữ liệu điều khiển và dữ liệu trạng thái.Continue Reading

Bộ nhớ chương trình của một thiết bị IoT khi tích hợp tính năng cập nhật chương trình từ xa (FOTA) cần được thiết kế một các hợp lý để lưu trữ cá thành phần như Bootloader, Chương trình OTA, Chương trình ứng dụng và các biến liên kết. Bài viết này sẽ trình bày cơ bản về một số cấu trúc phân bố chương trình trong bộ nhớ, phân tích ưu nhược điểm của các cấu trúc để các bạn có thể lựa chọn phù hợp cho ứng dụng của các bạn. Continue Reading

Việc truyền nhận dữ liệu không dây sử dụng sóng RF LoRa từ các module LoRa như RFM95 trong các ứng dụng point – to – point được xem là các giải pháp LoRa. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn giao tiếp giữa vi điều khiển STM32 và module RFM95 để thực hiện một giải pháp LoRa.Continue Reading