Bài viết này sẽ hướng dẫn cách giao tiếp giữa PLC S7-1200 và Arduino qua truyền thông Rs485. Qua bài viết này các bạn có thể sử dụng vi điều khiển bất kỳ để lập trình truyền thông Rs485 với PLC hoặc module giao tiếp rs485 bất kỳ, khi bạn nắm được nguyên lý giao tiếp.Continue Reading

Công suất và năng lượng tiêu thụ của MCU ảnh hưởng đến các quyết định thiết kế về nguồn, thời gian sử dụng pin, và kể cả nhiệt độ hoạt động trong các ứng dụng nhúng. Nhất là khi đối mặt với các ứng dụng được cung cấp năng lượngContinue Reading

Một sản phẩm hay mẫu thử sẽ được bắt đầu từ ý tưởng, từ nhu cầu thị trường. Thiết kế phần cứng, phần mềm của sản phẩm sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như tính năng, chi phí và thời gian hoàn thiện. Giai đoạn thiết kế – thi công phần cứng và phần mềm bao gồm các việc liên quan đến chuyên môn phần cứng và các việc liên quan đến chuyên môn phần mềm và cả những việc cần phối hợp cả hai. Bài viết này sẽ trình bày 5 bước thiết kế – thi công phần cứng và phần mềm để tạo thiết bị mẫu thử (prototype) hệ thống nhúng, IoT.Continue Reading

Bên cạnh các đánh giá liên quan đến chiếm dụng tài nguyên bộ nhớ, độ tin cậy – tỉ lệ cập nhật thành công thì thời gian thực hiện cập nhật chương trình từ xa cũng là một tiêu chí quan trọng cần thử nghiệm và đánh giá trong nghiên cứu này.  Khối DWT (Data Watch and Trace) bên trong vi xử lý ARM Cortex – M được sử dụng để đếm số clock cycles của vi xử lý khi thực hiện cả quá trình cập nhật chương trình từ xa và các quá trình thành phần. Ba chương trình ứng dụng với kích cỡ lần lượt là 15KByte, 30KByte và 60KByte. Mỗi chương trình được biên dịch tạo thành 1 tập tin dạng HEX và một tập tin dạng BIN. Thử nghiệm cập nhật chương trình 100 lần với mỗi tập tin.Continue Reading

Sau khi hoàn thành thiết kế phần cứng và hoàn thành chương trình thực nghiệm sử dụng thư viện cập nhật chương trình từ xa thì tỉ lệ cập nhật chương trình đã được kiểm thử với 03 chương trình ứng dụng với 03 kích cỡ khác nhau là 15KByte, 30KByte và 60KByte. Mỗi chương trình được biên dịch và tạo thành 1 tập tin dạng Hex và 1 tập tin dạng Bin. Mỗi tập tin được thử nghiệm 100 lần và cho kết quả tỉ lệ cập nhật thành công là 100%. Kết quả này cho thấy độ tin cậy của thư viện xây dựng được trong việc cập nhật thành công là rất cao, có thể áp dụng thực tế được.Continue Reading

Với tính năng cập nhật chương trình từ xa, có những tiêu chí mà nhóm nghiên cứu đã quan tâm và thực hiện đánh gia bao gồm: tiêu chí thứ nhất là việc chiếm tài nguyên bộ nhớ khi triển khai tính năng OTA; tiêu chí thứ hai là tỉ lệ thành công khi thực hiện OTA, độ tin cậy khi thực hiện OTA; tiêu chí thứ ba là thời gian thực hiện quá trình OTA. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày về tiêu chính đầu tiên một cách cụ thể. Continue Reading

Thư viện cập nhật chương trình từ xa đã được nhóm nghiên cứu thực hiện hoàn thiện kèm với phần cứng và chương trình ứng dụng mẫu để có thể thử nghiệm và đánh giá kết quả. Kết quả nhóm nghiên cứu thực hiện đã tạo ra các sản phẩm cụ thể về phần cứng và phần mềm được trình bày trong bài viết này. Continue Reading

Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ và đặc biệt là xu thế vạn vận kết nối Internet, ngày càng nhiều thiết bị nhúng kết nối vào Internet được sử dụng khắp nơi trên thế giới trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới áp lực của sự phát triển, các thiết bị sau khi đưa vào sử dụng thì mới phát hiện các lỗi hay cần nâng cấp thêm để bổ sung, tối ưu các tính năng. Trong đó, nhiều thiết bị được lắp đặt sử dụng tại những nơi mà con người hay đội ngũ kỹ thuật khó có thể tiếp cận được, điều nay dẫn đến những khó khăn trong quá trình thay đổi chương trình chạy trên thiết bị. Trong chuỗi bài viết này nhóm nghiên cứu sẽ chia sẻ các yếu tố kỹ thuật liên quan đến quá trình cập nhật từ xa cho thiết bị nhúng. Từ đó, thực nghiệm cập nhật chương trình từ xa, xây dựng thử nghiệm và đánh giá thư viện chương trình cập nhật từ xa trên mô hình cụ thể.Continue Reading