Các kết quả của nghiên cứu Cập nhật chương trình từ xa FOTA

Thư viện cập nhật chương trình từ xa đã được nhóm nghiên cứu thực hiện hoàn thiện kèm với phần cứng và chương trình ứng dụng mẫu để có thể thử nghiệm và đánh giá kết quả. Kết quả nhóm nghiên cứu thực hiện đã tạo ra các sản phẩm cụ thể sau:

  • Thiết kế phần cứng thử nghiệm với Vi điều khiển sử dụng Vi xử lý ARM Cortex M3 và ARM Cortex M4
  • Thiết kế và thử nghiệm thành công chương trình Bootloader, chương trình OTA cho cả tập tin định dạng HEX và tập tin định dạng BIN
  • Thư viện các hàm hỗ quá trình cập nhật chương trình từ xa.

Bên cạnh đó một số sản phẩm phụ cũng được tạo ra để phục vụ cho đề tài bao gồm 

– Phần mềm hiệu chỉnh Firmware chạy trên máy tính Windows với các tính năng sau:

  • Đối với tập tin HEX, hiệu chỉnh nội dung tập tin sắp xếp theo địa chỉ bộ nhớ để giảm tốc độ xử lý dưới thiết bị nhúng.
  • Đối với tập tin BIN, tính toán tạo giá trị CRC và bổ sung giá trị này vào cuối tập tin.
  • Kiểm tra độ toàn vẹn dữ liệu của tập tin HEX hoặc BIN sau khi hiệu chỉnh hoặc bổ sung CRC.

Hình 1. Giao diện phần mềm FOTA Supporting Tool

 

– Webserver giúp triển khai và quản lý tính năng cập nhật từ xa cho các thiết bị gồm những tính năng sau:

  • Chọn tập tin định dạng HEX hoặc BIN để tải lên máy chủ quản lý dữ liệu.
  • Cấu hình nhóm thiết bị thông qua ID của thiết bị và phiên bản cập nhật mong muốn cho nhóm thiết bị đó.
  • Giám sát trạng thái cập nhật chương trình của từng thiết bị với các thông số ID của thiết bị, trạng thái thiết bị, phiên bản chương trình ứng dụng hiện tại của thiết bị và thời gian thiết bị cập nhật trạng thái lên hệ thống quản lý.

Hình 2.  Giao diện webserver quản lý thiết bị

Thư viện cũng đã được áp dụng thực tế thành công trên thiết bị datalogger TPTT-24 của Công ty TNHH Kỹ thuật TAPIT. Thiết bị này sử dụng Vi điều khiển STM32F303 với 256KByte bộ nhớ Flash, 48Kbyte bộ nhớ SRAM và sử dụng Module kết nối Internet Quectel EC21 – công nghệ mạng 4G. Thiết bị Datalogger TPTT-24 được thiết kế dựa trên một thiết bị Datalogger thu nhập, điều khiển và truyền dữ liệu tự động được phát triển trước đây của công ty TNHH Kỹ thuật TAPIT, nay được tích hợp thêm chức năng cập nhật chương trình từ xa.

Hình 3. Sản phẩm thực tế sử dụng thư viện OTA của đề tài

 

Chúc các bạn thành công!
Thuong Nguyen

Fanpage Cộng đồng Kỹ thuật TAPIT: TAPIT – Learning, Research and Sharing Community