Workshop on Internet of Things – 2017

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang đến với những đột phá chưa từng có về công nghệ, liên quan đến vạn vật kết nối (IoT), trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, thực tế ảo… 
Với mong muốn đưa IoT đến gần với các sinh viên hơn, TAPIT RLS Community tổ chức buổi Workshop để giới thiệu đến các bạn các thiết bị phần cứng, platform phổ biến như ESP8266, Raspberry Pi, Amazon Alexa, OpenHAB, ThingSpeak, Blynk, MQTT… .

Buổi WORKSHOP về Internet of Things do TAPIT tổ chức đã diễn ra từ 16h00 – 19h30 tại phòng C303 trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, thu hút được đông đảo các bạn sinh viên từ nhiều chương trình như DTVT, CTTT, PFIEV, SPKT, D, CDT…


Các chủ đề được chia sẻ tại buổi Workshop bao gồm: 

  1. Xây dựng nhà thông minh sử dụng trợ lý Amazon Alexa Echo Dot
  2. OpenHAB – Một mã nguồn mở để xây dựng ứng dụng nhà tự động
  3. Làm chủ module phần cứng ESP8266 và Rasberry Pi3
  4. MQTT – Giao thức dành cho các ứng dụng Internet of Things

 

Speaker: Phạm Phú Hiển

Speaker: Trần Cảnh Hậu

Speaker: Lê Công Vĩnh Khải

Đây là một hoạt động giúp cho các bạn sinh viên tiếp cận với Internet of Things từ những module phần cứng, những platform, ứng dụng mở trên máy tính và điện thoại cho đến cách xây dựng một hệ thống IoTs, phục vụ cho học tập, nghiên cứu và ứng dụng thực tế.
Sự phát triển của IoTs đã, đang và sẽ có tác động mãnh mẽ tới cuộc sống, công việc và xã hội loài người.

Dự kiến, trong năm 2018 TAPIT sẽ tiếp tục tổ chức các buổi Workshop về Internet of Things và Machine Learning.

Thuong Nguyen