Internet of Things (IoTs) là thuật ngữ rất phổ biến hiện nay, dùng để chỉ một tập hợp các thiết bị có khả năng kết nối internet và kết nối được với nhau để thực hiện một công việc nào đó. Để khai thác hết được tiềm năng của mô hình IoT, các thiết bị kết nối cần phải giao tiếp bằng các giao thức nhẹ mà không làm tiêu tốn quá nhiều tài nguyên của CPU. Dưới đây cung cấp tổng quan về 5 giao thức truyền tải dữ liệu phổ biến có thể được sử dụng trong các mô hình Internet of Things.Continue Reading

Chúng ta đang sống trong thời đại của kỹ thuật số, sự phổ biến của internet và các thiết bị di động thông minh đã tạo nên khái niệm mới là IoT (Internet of Things – Internet vạn vật), do đó vấn đề ứng dụng các thành tựu này vào việc điều khiển các thiết bị điện trong ngôi nhà trở nên tất yếu. Vậy chúng ta cần những gì và làm thế nào để có thể xây dựng nên ngôi nhà thông minh cho riêng mình?Continue Reading