Nghiên cứu, thiết kế và cung cấp giải pháp, thiết bị cho các hệ thống thu thập dữ liệu cảmbiến vàđiều khiển từ xa ứng dụng Internet of Things.
(Đang cập nhật)