Tháng 11 năm 2017, Nhóm TAPIT R&D đã tổ chức thành công buổi Workshop đầu tiên với chủ đề Internet of Things để giới thiệu đến các bạn sinh viên những platform phần cứng và phần mềm phổ biến trong lĩnh vực này như ESP8266, Raspberry Pi, Amazon Alexa, OpenHAB, ThingSpeak, Blynk, MQTT. Với mong muốn tiếp tục chia sẻ và kết nối những bạn sinh viên kỹ thuật có niềm đam mê với Internet of Things, năm nay đội ngũ TAPIT R&D tổ chức buổi WORKSHOP ON INTERNET OF THINGS – 2018 với những đề tài chất lượng cao như Internet of Things and Voice Assistants: Google and Alexa; Power Line Communication in IoT-systems và Implementation of IoTs & Computer Vision in People Counting System được chia sẻ bởi những speaker kinh nghiệm.Continue Reading

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang đến với những đột phá chưa từng có về công nghệ, liên quan đến vạn vật kết nối (IoT), trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, thực tế ảo…  Với mong muốn đưa IoT đến gần với cácContinue Reading