[Weekly Tech Talk Coffee] (WTTC) ? Nó là một chương trình mới hoàn toàn sẽ được TAPIT tổ chức và duy trì từ sau TẾT MẬU TUẤT.  Cụ thể: Đây là các buổi coffee cuối tuần (sáng Chủ nhật) để trò chuyện của những ae TAPIT với nhau và cóContinue Reading