Con người rất giỏi việc nhận diện khuôn mặt và các hình mẫu phức tạp. Ngay cả khi một thời gian trôi qua vẫn không ảnh hưởng đến khả năng này và con người cũng muốn máy tính trở nên mạnh mẽ như họ trong việc nhận diện khuôn mặt. Bài chia sẻ này sẽ giới thiệu về hệ thống nhận dạng khuôn mặt sử dụng PCA.Continue Reading

Cuộc thi Young Makers Challenge được tổ chức với mục đích ​khuyến khích tinh thần sáng tạo, nghiên cứu khoa học – kỹ thuật của học sinh THCS và THPT, đẩy mạnh việc thực hành, ứng dụng trong giảng dạy; ​mang đến cho các em học sinh cơ hội học tập và phát triển kỹ năng cứng lẫn kỹ năng mềm để có thể sáng tạo và thiết kế những dự án mẫu; đồng thời là sân chơi cho các “nhà sáng tạo trẻ” thỏa sức thể hiện đam mê, khám phá tiềm năng bản thân và giao lưu với các đội thi khác.Continue Reading

Sinh viên hiện đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học và học viện trên toàn quốc đều có quyền đăng ký tham gia, theo 2 hình thức sau: cá nhân hoặc tập thể (mỗi tập thể không quá 5 sinh viên), mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 1 hoặc nhiều công trình.Continue Reading

Cuộc thi sinh viên NCKH thành phố Đà Nẵng năm 2017 “Khơi nguồn ý tưởng – Chìa khóa thành công”
Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2017 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) được tổ chức nhằm thúc đẩy tinh thần nghiên cứu khoa học và phong trào sáng tạo của sinh viên các trường đại học, cao đẳng,
trung cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.Continue Reading

Với dân số hơn 600 triệu người, Đông Nam Á là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất trên thế giới với mức thu nhập và mức sống cao. Mặc dù tăng trưởng kinh tế nhanh chóng nhưng ASEAN vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức về xã hội, sức khoẻ và môi trường làm cản trở sự phát triển của khu vực.Continue Reading